Veel bedrijven weten het nog niet, maar sinds 2019 is de regelgeving van het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderd.

Bedrijven die per jaar 50.000 of meer kWh elektriciteit of 25.000 m3 of meer aardgas verbruiken, hebben sinds 2019 een informatieplicht. Er dient dan uiterlijk 1 juli 2019 bij RVO.nl een rapportage ingediend te worden met energiebesparende maatregelen. Verzuim kan leiden tot boetes!

Uiteraard kunnen wij u helpen met energiebesparende maatregelen op elektrotechnisch gebied.

Klik hier voor meer informatie op de website van RVO.nl.