De invoering van de rookmelderplicht is per 1 juli een feit, precies zoals dat in het Bouwbesluit van 2012 is vastgelegd. Dat de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-1-2023, verandert de situatie niet. Rookmelders worden verplicht vanaf 1 juli.

Er moet minstens één goedgekeurde rookmelder zijn op elke bewoonde verdieping van een gebouw en volgens het Bouwbesluit moeten alle rookmelders in 2022 aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten rookmelders voldoen aan het Europese EN 14604-certificaat.

Naast een rookmelder adviseren wij ook koolmonoxide melders. Koolmonoxide is een geurloos giftig gas dat vrijkomt bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld een CV installatie of een kachel. Door een koolmonoxide melder wordt u op tijd gealarmeerd als er koolmonoxide vrijkomt.